دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۵:۲۳
سرنوشت شکایات پزشکی
سرنوشت شکایات پزشکی

بدینوسیله به آگاهی می رساند که کنفرانس علمی- آموزشی با عنوان «سرنوشت شکایات پزشکی» با امتیاز باز آموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه ۱۳۹۷
/ ۹ / ۵ در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار می گردد. در صورت تمایل بدون پرداخت هرگونه هزینه ورودی میتوانید در کنفرانس مذکور حضور یافته و با معرفی داروها و فرآورده های خود، به شرکت کنندگان در کنفرانس یک هدیه آموزشی مناسبه اختصاص دهید. خواهشمند است آمادگی خود را حداکثر تا ده روز قبل از زمان کنفرانس اعلام نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیریت آموزش تماس حاصل نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها