شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۲۰:۱۷
مكاتبه انجمن داروسازان ايران شعبه استان زنجان با استاندار محترم زنجان
داروخانه بعنوان يك موسسه پزشكي از اركان اصلي حوزه سلامت و در واقع تكميل كننده چرخه درمان محسوب ميشود و بدين منظور تهيه و عرضه بدون وقفه اقلام دارويي مورد نياز در استان توسط داروسازان از اهميت ويژه اي برخوردار است

جناب آقاي مهندس درويش اميري

استاندار محترم زنجان

با سلام و احترام

همانگونه كه مستحضريد داروخانه بعنوان يك موسسه پزشكي از اركان اصلي حوزه سلامت و در واقع تكميل كننده چرخه درمان محسوب ميشود و بدين منظور تهيه و عرضه بدون وقفه اقلام دارويي مورد نياز در استان توسط داروسازان از اهميت ويژه اي برخوردار است. هر داروخانه جهت پويايي ، پايداري و ادامه فعاليت مطلوب به منابع مالي سهل الوصول جهت تامين و ارائه اقلام مورد عرضه نياز دارد.در ايام حاضر بدليل تاخيرهاي غيرقانوني و بسيار طولاني و بيش از هفت ماهه سازمانهاي بيمه گر تامين اجتماعي و بيمه سلامت در پرداخت مطالبات، اوضاع اقتصادي و فعاليت داروخانه ها شديدا تحت الشعاع قرار گرفته و مسلما با ادامه اين روند در آينده نزديك شاهد بروز مشكلات حادي در تامين دارو در استان خواهيم شد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها