دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶:۳۲
تکمیل مستندات فرآورده های طبیعی وارداتی
تکمیل مستندات فرآورده های طبیعی وارداتی

با توجه به عدم وجود سوابق کامل در سیستم مکاتبات، اسکن ها و بعضا پیوست ناقص فایل های مرتبط با پرونده فرآورده های طبیعی وارداتی در ثبت اولیه در خواست (گواهی برگ نمایندگی، گواهی ICPP گواهی فروش آزاد محصول در کشور مبدا، گواهی GMP، قرارداد تفاهم نامه با شرکت مبدا مبنی بر واردات محصول نهایی / بالک/ انتقال تکنولوژی / تبدیل به تولید تحت لیسانس با تاییدیه های لازم طبق ضوابط،DMF محصول/ آنالیز / مطالعه پایداری و ... ، نتایج کارآزمایی بالینی در صورت وجود، برتری یا ویژگی خاص محصول برای واردات و ...) خواهشمند است دستور فرمایید مستندات به روز رسانی شده مرتبط با فرآورده های طبیعی وارداتی دارای مجوز آن شرکت از سال ۱۳۹۴ تاکنون در اسرع وقت برای بازنگری و درج در سوابق به این اداره کل ارسال شود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها