پنجشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۵۴:۰۸
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان با استاندار محترم اصفهان
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان با استاندار محترم اصفهان

احتراما، شرکت تجارت سفر شانا به منظور آگاهی یافتن از آخرین فناوری های روز دارو و داروسازی و ایجاد ارتباط تجاری مدیران، دست اندرکاران صنعت داروسازی و لوازم و تجهیزات پزشکی برای بازدید از نمایشگاه بین المللی
cPhi and P - mec India که در شهر دهلی - هند در تاریخ ۱۷ الی ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ برابر با ۸ الی ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸ برگزار می گردد، دعوت به عمل می آورد. در این خصوص این شرکت اقدام به فراخوان و برنامه ریزی سفر در دو بازه زمانی یک هفته ای و ۴ روزه نموده و به پیوست یک نسخه تصویر فراخوان ارسال می گردد. .|
در خاتمه، این شرکت استدعا دارد در خصوص اطلاع رسانی به علاقه مندان حضور در نمایشگاه دارو و داروسازی، | این شرکت را یاری فرمایید. پیشاپیش از بذل عنایات حضرتعالی کمال تشکر راداریم.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها