سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۹:۰۶
گزارش عملکر در خصوص موارد تفویض اختیار شعبه استان فارس
گزارش عملکر در خصوص موارد تفویض اختیار شعبه استان فارس

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در آبان ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها