دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۴:۰۴
آمار ماده اولیه
آمار ماده اولیه

احتراما، پیرو نامه شماره ۶۶۵
/ ۴۹۹۷۸ مورخ ۹۷
/ ۰۶ / ۰۳ در خصوص اصلاح و توسعه هدفمند الگوی کشت مبنی بر نیازهای تبدیلی کشور و نظر به تشکیل کارگروه های بین وزارتی در زمینه تامین ماده اولیه داروهای طبیعی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرستی از مواد اولیه (با منشا طبیعی) مورد نیاز آن شرکت مطابق با مندرجات فایل اکسل پیوست این نامه تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به این اداره کل ارسال گردد. بدیهی است این اداره کل با توجه به همکاری شرکت ها در ارائه اطلاعات مورد نیاز در مهلت مقرر شده، همکاریهای لازم را در راستای معرفی آن شرکت به وزارت جهاد کشاورزی در راستای برنامه ریزی تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل و وارداتی) آنها، انجام خواهد داد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها