سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۴۵:۲۷
گزارش عملكرد انجمن داروسازان ايران شعبه اصفهان در بهمن ماه 1396
خلاصه گزارش عملكرد امور تفويض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در بهمن ماه سال 1396

جناب آقاي دكتر ضيا

رئيس محترم انجمن داروسازان ايران

با سلام و احترام

بدينوسيله خلاصه گزارش عملكرد امور تفويض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در بهمن ماه سال 1396 جهت استحضار به پيوست ايفاد ميگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها