پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ۱۴:۲۶:۱۵
امروز صبح در سازمان نظام پزشکی اتفاق افتاد حضور داروسازان در سازمان نظام پزشکی و دفاع از ارزش خدمات و کرامت حرفه ای داروسازان

بیانیه پایانی گردهمایی نمایندگان داروسازان مورخ 30/01/1397

ملت شریف و فهیم ایران

اخیرا دیوان محترم عدالت اداری در اقدامی وهم برانگیز و به دور از  هرگونه توجیه قانونی و استدلال منطقی و بر خلاف مسلمات قانونی ، اصول حقوقی ،  بدیهات عقلی و در تعارض فاحش با جایگاه ویژه  و نقش ممتاز تعریف شده از خدمات علمی و فنی داروسازان در پروسه تشخیص و درمان مطابق منشورهای بین المللی سازمان جهان بهداشت (who) که دولت ایران نیز به موجب قانون اجازه الحاق به سازمان جهانی بهداشت مصوب ۱۳۲۷ بعنوان عضو بدان ملحق که در مانحن فیه وفق اصل ۸۸ قانون اساسی ناظر بر ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین المللی مورد پذیرش دولت ایران در حکم قانون داخلی و  لازم الاتباع می باشد ، در پی ادعای غیرمقرون به واقع و عاری از وجاهت به خواسته ابطال حق مدیریت خدمات دارویی متاسفانه با تعصب بی مورد در پیروی از رای سابق الصدور خویش مبنی بر ابطال حق فنی داروسازان و بی توجه به عدم قابلیت تسری بدلیل  تغییر ساختار های قانونی و اقتضائات حقوقی حاکم بر دادنامه سابق الصدور با شرایط حقوقی  و تجویزات قانونی حاکم بر مصوبه هیات محترم دولت در وضع تعرفه خدمات دارویی داروسازان در کتاب ارزش نسبی خدمات که منطبق با کتاب cpt  ( رفرنس جهانی خدمات حرف پزشکی ) که در راستای ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه پنج ساله توسعه حسب پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت متشکل از ۱۰ شخصیت حقیقی و حقوقی مورد تصویب هیات محترم  وزیران واقع گردیده است علی رغم دفاعیات مستدل و ارائه مستندات متقن از سوی نمایندگان وزارت محترم بهداشت ، هیات محترم دولت ،  وکیل محترم انجمن داروسازان ایران و حتی نظریه مشورتی معاونت محترم حقوقی مجلس شورای اسلامی و بی توجه به اعلام مخالفت کتبی مشاورین فهیم ریاست  دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه هیات وزیران و خروج موضوعی مصوبه معترض عنه از آرای سابق الصدور در جلسه مورخ ۲۸/ ۱ / ۱۳۹۷ اقدام به ابطال این حق مکتسب و مسلم جامعه خدوم داروسازی کشور نموده اند .

 تصمیم فاقد وجاهت قانونی و عاری از مبانی منطقی هیات محترم  عمومی دیوان عدالت اداری این  شائبه و دغدغه جدی را قویا در ذهن متبادر می نماید که مرجع اخیرالذکر با دور شدن از جایگاه واقعی خویش بعوض توجه به مقررات قانونی و احترام به نقش تقنینی مجلس محترم  و وزارت محترم بهداشت بعنوان متولی رسمی حوزه سلامت با سواستفاده از حق پیش بینی شده در اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای این مرجع و  لزوم صدور ارائ مستدل و منطبق با موازین قانونی ، تابع احساسات شخصی و نظرات فردی اعضای موثر و تصمیم ساز خویش قرار گرفته است بنحوئ که حتی به نظرات کارشناسی کارشناسان خبره خویش نیز وقعی ننهاده و علنا در  مقابل نص صریح  قانون و مخالف  به اجتهاد باطل توسل نموده اند .

انکار نقش حساس و جایگاه ویژه  داروسازان در پروسه درمان  و نادیده گرفتن مسولیت‌های خطیر این قشر خدوم جامعه پزشکی ضمن وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی  بی‌شک سلامت و امنیت و بهداشت عمومی  چجامعه را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد و تالی فاسد  این تصمیم نابخردانه  مستقیما حوزه حساس بهداشت و سلامت عمومی را متاثر و با چالش های جدی روبرو خواهد ساخت .

برگزار کنندگان این تجمع علمی و  صنفی متشکل از تمامی داروسازان ، دانشجویان دانشکده های داروسازی دراقصی نقاط کشور  و دیگر حرف پزشکی کشور ضمن اعلام هشدارقبل از ورود خسارات جبران ناپذیر  و تهدیدات بالقوه ناشی از تصمیم خلاف موازین  دیوان عدالت اداری از تمامی مسئولین محترم کشور اعم از ریاست ارجمند قوه محترم قضائیه ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خدوم و درد آشنای ملت در مجلس و همچنین ریاست محترم جمهوری اسلامی و ارکان تصمیم ساز قوه مجریه استدعای ورود عاجل و بکارگیری تمامی ظرفیت های قانونی در اختیار جهت جلوگیری از حدوث آثار زیان بار و مخرب این تصمیم وهم برانگیز و غیر قابل دفاع از سوی هیات عمومی  دیوان عدالت می باشیم . حافظه تاریخی جامعه حقوقی و پزشکی  مسئولیت تخدیش کیان حرفه ای جامعه داروسازی کشور و آسیب های وارده بر حوزه سلامت و بهداشت عمومی هم وطنان عزیز را مستقیما متوجه ریاست  دیوان عدالت اداری و جریان تصمیم ساز در هیات عمومی آن دیوان می باشد

برگزار کنندگان این تجمع انتظار دارند  مسئولین محترم قوه قضاییه ، مقننه و مجریه  دراین ایامی که کشور عزیزمان در معرض تحریم های ظالمانه دشمنان قسم خورده این مرز و بوم بیش از هر زمان دیگری نیازمند پرهیز از هرگونه تنش و التهاب و فضا سازی می باشد بنحوئ شایسته با اقدامی  قاطع  عوامل هدایت کننده ایجاد نارضایتی در جامعه داروسازی کشور را شناسایی و مانع از بروز فاجعه قبل از وقوع آن گردند .

به اميد سربلندي كشور عزيزمان - جمعي از داروسازان خدوم

آخرین اخبار
در رسانه ها