پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵:۴۳
مكاتبه انجمن داروسازان ايران با معاون محترم وزير و رياست سازمان غذا و دارو
تدوين سند توسعه اشتغال داروسازان ايران در افق 30 سال آينده

استاد ارجمند جناب آقاي دكتر اصغري

معاون محترم وزير و رياست سازمان غذا و دارو

 باسلام و احترام

باستحضار اندكي قبل از انتصاب حضرتعالي به رياست عالي ترين ركن حاكم بر عرصه خدمات دارويي كشور شوراي رقابت براساس ادله اي واهي و با استناداتي غيرموجه احكامي در خصوص داروخانه ها بعنوان يكي از گسترده ترين حوزه هاي تحت نظارت و راهبري وزارت بهداشت و بطور اخص آن سازمان محترم صادر نمود كه با رسالت و وظايف مصرح براي وزارت بهداشت و آن سازمان محترم در تعارض بود.....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها