پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۳۷:۲۹
بسته بندی های بیمارستانی
بسته بندی های بیمارستانی

احتراما پیرو نامه شماره ۶۵۵
/ ۱۸۰۰۳ مورخ ۱۳۹۷
/ ۳ / ۱ به اطلاع می رساند از آنجا که بزودی توزیع و عرضه اغلب داروها به مراکز درمانی دولتی، صرفا به بسته بندی های بالک بیمارستانی محدود خواهد شد لازم است شرکت هایی که قصد تولید و یا واردات داروهای خود را بصورت بسته بندی های مخصوص توزیع در مراکز درمانی دارند در ارسال پرونده های این داروها به اداره کل امور دارو تسريع نمایند. لازم به ذکر است کلیه این پرونده ها از مسیر شماره ۱ ارزیابی خواهند شد. 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها