یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۳:۵۹:۰۳
ورود شوراي رقابت به موضوع تاسيس داروخانه ها
شورای رقابت طي مکاتباتی با سازمان غذا و دارو که در پیوست ضمیمه می باشد، درخواست نموده تا حدنصاب جمعيتي و رعايت فاصله براي تاسيس داروخانه، از آئين نامه و ضوابط تاسيس داروخانه ها حذف گردد.

جناب آقاي دكتر نوبخت

ریاست محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

همانگونه كه استحضار داريد، شورای رقابت طي مکاتباتی با  سازمان غذا و دارو که در پیوست ضمیمه می باشد، درخواست نموده تا حدنصاب جمعيتي و رعايت فاصله براي تاسيس داروخانه، از آئين نامه و ضوابط تاسيس داروخانه ها حذف گردد.

اين در شرايطي است كه ورود شوراي رقابت به موضوع تاسيس داروخانه ها به دو دليل وارد نيست:

1. بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسي (مصوب سال 87)، تحت عنوان: "تسهيل رقابت و منع انحصار" ، در هيچ كدام از 41 ماده موجود در اين قانون، اشاره به مصاديقي نشده است كه از آن استنباط محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار به قصد تباني بشود (بند 2 ماده 44).

2. بر اساس دستورالعمل موضوع بند ب ماده 3 از فصل دوم قانون تشكيل سازمان نظام پزشكی جمهوري اسلامي ايران (مصوب 25/1/83)، تبليغ دارو براي عامه مردم و بيماران ممنوع مي باشد، لذا رقابت در حوزه داروخانه و فروش دارو موضوعيتي ندارد تا شوراي رقابت آن را آزاد اعلام كند.

در حال حاضر وزارت بهداشت بر اساس سياست هاي كلي سلامت ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري (در سال 93)، با اجراي برنامه هاي تجويز و مصرف منطقي دارو سعي در كاهش مصرف بي رويه دارو در كشور دارد، لذا آزاد گذاشتن تاسيس داروخانه با هدف افزايش رقابت بين داروخانه ها، حاصلي جز رشد تقاضاي القايي براي مصرف بيشتر دارو در كشور نخواهد داشت.

لذا از جنابعالي تقاضا داریم در این خصوص مساعدت فرموده تا خداي ناكرده شاهد هرج و مرج در نظام دارويي و تبعات زيان بار آن براي جامعه نباشيم.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها