سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۰۹:۳۸
تعيين سقف قيمت مصرف كننده غذاهاي ويژه توليدي و وارداتي

و با احترام، به اطلاع می رساند پیرو رای چهاردهمین جلسه کمیته فنی مکمل و شیر خشک مورخ ۹۶/ ۰۸ / ۲۷ مقرر شده است سقف قیمت مصرف کننده غذاهای ویژه تولیدی و وارداتی توسط سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران و اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی و ویتامینی تعیین شود. دستور فرمایید نسبت به اخذ سقف قیمت مصرف کننده برای کلیه غذاهای ویژه دارای مجوز از این اداره کل، اعم از تولید و واردات اقدامات مقتضی طبق ضوابط و مقررات جاری صورت پذیرد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها