یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۵:۳۱
گزارش عملکرد امور تفویض شده آبان ماه
گزارش عملکرد امور تفویض شده آبان ماه

احترام به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در آبان ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها