دوشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۸:۲۷:۳۱
مکاتبه شورای هماهنگی مازندران و انجمن داروسازان استان فارس در خصوص مطالبات مربوط به سازمانهای بیمه گر
مکاتبه شورای هماهنگی مازندران و انجمن داروسازان استان فارس در خصوص مطالبات مربوط به سازمانهای بیمه گر

احتراما همانگونه که مستحضرید ، پرداخت مطالبات داروخانه ها یکی از تراژدی های قدیمی در عرصه بهداشت و درمان کشور است که متأسفانه استراتژی مناسبی برای آن تدوین نشده است و همچنان شاهد عوارض این معضل کهنه هستیم. اکنون قریب به هفت ماه است که سازمانهای بیمه گر ، مطالبات داروخانه ها را تسویه نکرده و با توجه به وضعیت و شرایط روز و
حاکم بر اقتصاد و تغییر شرایط باز پرداخت توسط شرکتهای توزیع دارو و بعضا فروش نقدی ، اقتصاد داروخانه ها در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. توان خرید داروخانه ها به طرز محسوسی کاهش یافته و در مواردی با وجود وفور بعضی داروهای خاص ، داروخانه ها توان خرید و ارائه دارو را به بیماران دردمند ندارند و موجب ایجاد بحران کاذب در زنجیره درمان گردیده است . قراردادها و قوانینی در زمینه وظیفه سازمانهای بیمه گر در قبال مطالبات داروخانه ها نگاشته شده که عملا به کاغذ پاره ای بدل گشته اند و سازمانهای بیمه گر علیرغم نص صریح قانون ، خود را موظف به اجرای آن نمی بینند. اجرای طرح پزشک خانواده ( با فرانشیز ۰-۱۰۰) وضعیت اقتصادی داروخانه های استانهای فارس و مازندران را بسیار شکننده تر از سایر استانها کرده و جز افزایش میزان مطالبات داروخانه ها و مصرف بی رویه دارو نتیجه دیگری در بر نداشته است. خروج از طرح پزشک خانواده تنها راهی است که میتواند در شرایط کنونی اندک رمقی به اقتصاد داروخانه های این دو استان نموده و از ورشکستگی کامل آنها را برهاند. ضمن کسب اجازه از حضرتعالی به استحضار میرسانیم، در صورتیکه مطابق قوانین جاری و قرارداد پزشک خانواده و یا حداقل ۴ ماه از مطالبات داروخانه ها پرداخت نگردد ، داروخانه های استانهای فارس و مازندران از تاریخ اول مهرماه ۹۷ قادر به ارائه خدمت به بیماران تحت پوشش پزشک خانواده نبوده و خدمات نسخ مربوط به پزشک خانواده را همانند نسخ عادی (با فرانشيز ۳۰ - ۷۰) ارائه خواهند نمود. | فلذا از حضرتعالی انتظار میرود که ضمن انعکاس و اطلاع موضوع به مسئولین محترم بیمه های تامین اجتماعی و سلامت همگانی ،هر چه زودتر چاره ای عاجل برای این شرایط بحرانی بیاندیشید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها