جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶ ۲۲:۴۷:۱۵
اطلاعیه شماره 2-ضرورت خرید بیمه مسئولیت فنی داروخانه در قبال خسارات بر اساس ارایه داروی اشتباهی به بیمار
ضرورت خرید بیمه نامه مسئولیت فنی داروخانه ها در قبال خسارات وارده بر اساس تحویل داروی اشتباهی

ضرورت خرید بیمه مسئولیت موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها در قبال خسارات وارده

ناشی از قصور و خطاء وغفلت در تائید نسخه ها و تحویل داروی اشتباهی به بیماران

یکی از موارد مهم در حوزه سلامت مقوله حقوق بیماران در قبال تخلف ها و جرایم احتمالی کارکنان داروخانه است که گاه به دلایل مختلف از جمله قصور و غفلت در ارائه ترکیبات دارویی ،لوازم پزشکی وکالائی که عرفاً در داروخانه‌ها نگهداری وبه ‌فروش می‌رسد دچار صدمات جسمانی یا روانی و یا فوت و نقص عضوء شده باشند که افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

هر حرفه ای ممکن است درصدی از خطای سهوی و یا عمدی را با خود داشته باشد اما مهم این است که در حرفه پزشکی با توجه به ماهیت کاری و سروکار داشتن با جان بیمار، باید خطاها به حداقل ممکن تقلیل یابد و حتی گفته می شود که یک خطا نیز خسارتی جبران ناپذیر است.صدمه وزیان ممکن است ازالصاق برچسب غلط یاتحویل اشتباهی دارو یا خطاء در نسخه خوانی و خط پزشکان محترم ناشی شده باشد.

نکته قابل توجه این است،در سال گذشته بیش از 20 فقره شکایات از داروخانه ها انجام گرفت که 4 فقره از آن بعلت خطاء مسئول فنی داروخانه در امر تحویل اشتباهی دارو موجب فوت بیماران گردیدکه متاسفانه هیچ کدام از صاحبان داروخانه هاو مسئولین فنی داروخانه ها بیمه نامه مسئولیت شغلی خود را تهیه نکرده بودند بهمین دلیل با پرداخت خسارات سنگین وارده به شاکیان پرونده موجباتضررو زیان فراوان مالی برای صاحبان داروخانه و ابطال گواهی صلاحیت مسئول فنی فراهم گردید.

از اینرو با توجه به مطالب فوق الذکر و ضرورت داشتن بیمه نامه مسئولیتفنی برای داروخانه ها، انجمن داروسازان ایران توصیه می نمایدهرچه سریعتر نسبت به خرید بیمه نامه مسئولیت فنی داروخانه از طریق واحد بیمه انجمن اقدام لازم مبذول فرمائید.

لازم بذکر است طبق بررسی های انجام شده از پرونده های خسارتی و نوع احکام صادره و همچنین برگزاری جلسات فنی متعدد و کسب اطلاعات از صاحبنظران و همکاران صنفی ، حقوقی و کارشناسی های متناسب با مدیران محترم ستاد شرکت سهامی بیمه ایران توسط واحد بیمه انجمن، اقدام به تدوین و ارائه کاملترین پوشش بیمه ای ویژه داروسازان در سه طرح بیمه ای نموده که با خرید بیمه نامه ی طرح یک علاوه بر پوشش تمام خطر واحد صنفی داروخانه 50 %تخفیف در پرداخت حق بیمه اعمال شده است.

download link

 

 

آخرین اخبار
در رسانه ها