پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱:۵۹
مكاتبه انجمن داروسازان ايران شعبه استان گلستان با معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
پرداخت با تاخير و نامنظم مطالبات داروخانه هاي روستايي در استان گلستان

معاونت محترم بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان

جناب آقاي دكتر عارف نيا

با سلام و احترام

همانگونه كه مستحضريد طرح كشوري پزشك خانواده روستايي به منظور افزايش دسترسي آحاد مردم به خدمات درماني مطلوب و اجراي عدالت اجتماعي در سراسر كشور برنامه ريزي شده و در حال اجرا است . ليكن ادامه اين طرح در راستاي خصوصي سازي مطابق اصل 44 قانون اساسي با مشكلات متعددي مواجه شده است ....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها