سه‌شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۱:۴۵
گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار شعبه فارس
گزارش عملکرد در خصوص موارد تفویض اختیار شعبه فارس

احتراما به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در خصوص موارد تفویض اختیار دانشگاه به انجمن در تیر ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها