سه‌شنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۴۰:۲۱
صوتجلسه چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره شعبه کرمانشاه
صوتجلسه چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره شعبه کرمانشاه

به پیوست صورتجلسه چهل وششمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان شعبه کرمانشاه جهت استحضار و هر گونه بهره برداری به حضور ایفاد میگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها