یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۰۷:۵۶
گزارش عملکرد مرداد ماه انجمن شعبه استان بوشهر
گزارش عملکرد مرداد ماه انجمن شعبه استان بوشهر

احترام به پیوست یک برگ گزارش عملکرد این انجمن در مرداد ماه سال جاری جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها