یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۳:۴۹
آمار فروش داروهای طبیعی، سنتی و فراورده های مکمل تغذیه ای
آمار فروش داروهای طبیعی، سنتی و فراورده های مکمل تغذیه ای

با احترام؛ پیرو نامه شماره ۶۶۵۷۸۱۱۸ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۲ / ۰۵ مقتضی است نسبت به ارسال آمار فروش داروهای طبیعی ، سنتی و فرآورده های مکمل تغذیه ای هر کدام به تفکیک، طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ طبق جدول پیوست در دو قالب اکسل و پی دی اف ، به این اداره کل اقدام نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها