شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳:۵۷
مشکلات روز افزون داروخانه های سراسر کشور
مشکلات روز افزون داروخانه های سراسر کشور

احتراما پیرو مشکلات روزافزون داروخانه های سراسر کشور که معلول شرایط مختلف که خود مستحضر
هستید می باشد و به مرور می تواند باعث ورشکستگی داروخانه های سراسر کشور و به تبع آن اختلال
در چرخه دارورسانی و درمان بیماران شود لزوم اقدامات گوناگون در زمینه های مختلف برای جلوگیری
از این اتفاق احساس می شود که یکی از مهم ترین آنها پرداخت به روز و بدون تاخیر مطالبات داروخانه ها از بیمه ها می باشد لذا در این راستا با استناد به رأی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹۲۵
به تاریخ ۹۷
/ ۰۷ / ۲۱ و با استفاده از امریه ریاست جمهوری به شماره ۱۱۲۸۰۲ به تاریخ ۹۷
/ ۰۶ / ۲۵
نیاز به تنظیم قراردادی دوطرفه و قانونمند بین داروخانه و بیمه ها که منافع دو طرف در آن دیده به صورت کشوری به شدت احساس میشود بنابراین خواستار اقدام قانونی در این راستا جهت جلوگیری از
تضييع حقوق همکاران داروساز می باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها