دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۱۴:۰۷
خلاصه گزارش عملکرد امور تفیض شده شعبه اصفهان
خلاصه گزارش عملکرد امور تفیض شده شعبه اصفهان

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در تیر ماه سال ۱۳۹۷ جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد . با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها