یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۲۸:۱۰
قرارداد کار موقت مسئولین محترم فنی داروخانه ها منطبق بر مواد قانون مدنی، کار و رفاه اجتماعی و آئین نامه داروخانه ها

ریاست محترم انجمن داروسازان ایران شعب سراسر کشور

اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران

با سلام

     احتراما باستحضار میرساند به منظور ایجاد وحدت رویه صنفی و پیرو مصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران ، قرارداد کار موقت مسئولین محترم فنی داروخانه ها منطبق بر مواد قانون مدنی، کار و رفاه اجتماعی و آئین نامه داروخانه ها به پیوست جهت بهره برداری و اجرا در شعب انجمن تقدیم حضور می گردد.

با تشکر

دکتر سید مهدی سجادی

دبیر انجمن داروسازان ایران

رونوشت

سایت

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها