سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۰:۳۲:۰۷
تفاوت در تاریخ انقضای درج شده روی بلیستر و جعبه بسته بندی کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی گرمی ساخت آن شرکت

سلام علیکم
با احترام، با توجه به شکایت ثبت شده به شماره ۱۰۰۰ / ۱۲۶۱۳۱ معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مبنی بر تفاوت در تاریخ انقضای درج شده روی بلیستر و جعبه بسته بندی کپسول سفالکسین ۵۰۰ میلی گرمی ساخت آن شرکت به شماره سری ساخت ۳۸۰۰۶، مقرر فرمایید بلافاصله نسبت به جمع آوری داروی فوق از سری ساخت مذکور اقدام نموده و نتیجه ابتدایی و نهایی ریکال به همراه علت ایجاد مشکل به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۶ هفته از تاریخ نامه به این اداره کل ارسال گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها