دوشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۷:۴۶
روزنامه وزین اطلاعات
روزنامه وزین اطلاعات

حکایت هم شهری « پیدا کن پرتقال فروش را » در « مشکل تهیه دارو در داروخانه ها » سلام عليكم احتراما ستون نویس اندیشمند و پویای محک تحت عنوان «مشكل تهیه دارو در داروخانه ها به مطلبی نوشته اند که با چندین سال گذر از نقد اول ، با نقدی دوباره پرسش هائی را مطرح که هر دو نقد بر خلاف باور به مزاح اینجانب که پاسخگوی نقد اول بودم خوش آمد داشت . چون با پرسش و پاسخ ابهامات - مصائب و چالش های داروخانه شفاف گردیده و با رسانه ای شدن مورد قضاوت صاحبان اندیشه قرار می گیرد . و این امید میرود شاید فریاد رسی بیاید . البته این بار پاسخ گو در سمت رئیس مجمع نمایندگان انجمن داروسازان ایران نبوده و یک کهنه سرباز در کسوت دکتر داروساز داروخانه دار با سابقه قریب به نیم قرن خادمی در سنگر و دارو درمانی که فراز و نشیب های زیادی را تجربه و این خادم بودن در عرصه سلامت هم وطنان و بهبودی بیمار دردمند پس شیرین و دلچسب و بی مهری را با اندرزی از شعر سعدي تلافي ، که گوید :« تو نیکی میکن و در دجله انداز - که ایزد در بیابانت دهد باز و به پاسخ دیر هنگام مبادرت مینماید ،

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها