یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۴۷:۱۵
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی
چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی

به پیوست نامه شماره ۱۱
/ ۱۵۴۷۶ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۷ / ۰۴ دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ریاست جمهوری اسلامی و عطف به نامه شماره ۶۵۲
/ ۶۴۸۲۰ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۷ / ۱۶ این سازمان در خصوص چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی جهت استحضار، و اقدام لازم ارسال می گردد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها