یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۲۸:۰۷
فراخوان تامین شیرخشک متابولیک/ رژیمی مورد نیاز یارانه ای سال 1397
فراخوان تامین شیرخشک متابولیک/ رژیمی مورد نیاز یارانه ای سال 1397

با احترام، به پیوست فهرست شیر خشک های متابولیک ارژیمی یارانه ای مورد نیاز سال ۱۳۹۷ کشور اعلام می گردد.
کلیه شرکت های معتبر تامین کننده در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور، پیوست های ۲ و ۳ را با رعایت موارد ذیل
تکمیل و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷
/ ۶ / ۲۵ تا پایان ساعت اداری به دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو تحویل نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها