پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۲:۱۶:۰۶
خلاصه فعاليت هاي انجمن داروسازان خراسان جنوبي

احتراما ضمن تشکر و قدردانی از زحمات حضر تعالی و هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران جهت احقاق حقوق داروسازان در سال 96 امیدست با همکاری و همراهیدیگر شعب ،سال 97 را سال نتیجه گیری از زحمات شما بزرگواران ببینیم . خلاصه فعالیت های انجمن داروسازان خراسان جنوبی در جدول زیل تقدیم میگردد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها