پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۴۳:۱۳
اطلاعیه
اطلاعیه

با احترام، با توجه به ابلاغیه شماره ۶۶۵
/ ۱۱۹۵۶۲ مورخ ۱۳۹۶
/ ۰۹ / ۲۵ به اطلاع کلیه شرکت های وارد کننده فرآورده های مکمل تغذیه ای می رساند تکمیل اطلاعات مربوط به فرآورده های مکمل تغذیه ای در سامانه صدور پروانه ثبت (IRC)، همزمان با ارسال مدارک کامل در چارگون مطابق ضوابط جاری برای بررسی فرآورده های مذکور الزامی بوده و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه فوق در زمان اعلام شده، مدارک ارسالی در چارگون به شرکت برگردانده می شود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها