یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۵۲:۰۲
ساماندهی توزیع و عرضه دارو
ساماندهی توزیع و عرضه دارو

با توجه به بررسی های بعمل آمده و گزارشات متعدد معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی ،نحوه توزیع و عرضه اقلام دارویی در برخی موارد منجر به اختلال در زنجیره تامین گردیده بنحویکه نهایتا مشکل دسترسی متوازن بیماران را | به دارو فراهم نموده است لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت مورد اجرا قرار گیرد. ۱) فروش نقدی دارو از سوی شرکتهای پخش به داروخانه ها و تعیین مهلت پرداخت فاکتورهای خرید در دوره های کوتاه
مدت (کمتر از یکماه) ممنوع بوده و این مورد باید در قرارداد شرکتهای تامین کننده (تولیدی وارداتی با شرکتهای توزیعی لحاظ گردد . ۲) شرکتهای پخش مجاز به فروش های داروهای کمیاب سهمیه ای به ازای خرید اجباری از سایر داروهای غیر ضرور نبوده
ومقتضی است از انجام انواع روش بسته های فروش جلوگیری بعمل آید. بدیهی است ارائه گزارش توزیع سراسری داروهای
کمبود به تفکیک استانها توسط شرکتهای پخش الزامی است) ۳) مراجعه منظم ویزیتورهای شرکتهای توزیع در سطح داروخانه ها و رعایت ضرایب و سهمیه بندی اعلامی از سوی معاونتهای
غذا و دارو الزامی بوده و لازمست معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای سراسر کشور و ستاد توزیع دارو با نظارت دقیق بر اجرای این موضوع با خریدهای حجمی و نامتعارف برخورد نمایند .بدیهی است مسئولیت فروش غیر متعارف دارو به |
داروخانه ها با مدیران شعب شرکتهای پخش خواهد بود. ۴) با عنایت به اینکه یکی از دلایل کمبود دارو ، توزیع توسط شرکتهایی است که شعب کافی ندارند تحویل داروهایی که در
لیست کمبود اعلام شده اند به شرکتهای پخش دارویی که فاقد شعب کافی در سراسر کشور بوده و پوشش صد درصدی ندارند ممنوع بوده و مسئولیت حسن انجام این بند بر عهده شرکتهای تامین کننده می باشد. بدیهی است شرکتهای تامین کننده قبل از تحویل داروهای کمبود به شرکتهای پخش بایستی مراتب را با ین اداره کل هماهنگ نمایند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها