پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۲۸:۲۴
در خصوص بازنگری عملکرد مالیاتی
در خصوص بازنگری عملکرد مالیاتی

احتراما با توجه به ابلاغ ضرائب عملکرد مالیاتی سال ۹۶ توسط سازمان امور مالیاتی ، ضرورت دارد تا پیشنهاد کاهش ضرائب باد شده در مورد عملکرد مالیاتی داروخانه ها با توجه به معضلات حاد جامعه داروسازی ، در دستور کار قرار گیرد ،
همانگونه که مستحضرید کاهش ارزش پول ملی و پرداخت باتاخیر و نامنظم مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر بدون در نظر گرفتن خسارت دیر کرد علیرغم نص صریح قانون مشکلات فراوانی را برای همکاران دارو ساز ایجاد کرده و آنان را در این شرايط بد اقتصادی ، ناچار به استقراض از سیستم بانکی با بهره های سنگین کرده است .
از طرف دیگر افزایش هزینه های جاری ، عدم افزایش و بعضا کاهش مارژین دارو و کاهش مدت بازپرداخت مطالبات شرکتها نیز اقتصاد داروخانه را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش توجیه اقتصادی داروخانه ها شده است به گونه ای که با توجه به ضرائب پیشنهادی ، قطعا همکاران محترم داروساز با عنایت به شفافیت عملکرد خود مایل به پرداخت مالیاتی منصفانه داشته و آن را وظیفه شرعی و انسانی خود می دانند ، لیکن با توجه به موارد پیش گفت ، ضرایب پیشنهادی سازمان بنظر باید بازنگری گردد.
لذا کمیسیون بیمه و مالیات انجمن داروسازان ایران ضمن پیوست مستندات اشاره شده در متن با در نظر گرفتن تمام جوانب ، ضرائب مندرج در جدول ذیل را در راستای عدالت مالیاتی جهت عملکرد سال 96 همکاران داروساز مناسب تر می داند و ضرایب دارو و آرایشی بهداشتی ایرانی خارجی را صلاح نمی داند .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها