پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۴:۲۵
اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذا های ویژه
اطلاع رسانی محل های عرضه شیر خشک های رژیمی و غذا های ویژه

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی مراکز عرضه شیر خشک های رژیمی و غذا های ویژه، به پیوست فهرست داروخانه های معرفی شده توسط معاونت های غذا و داروی سراسر کشور، فهرست قیمت مصوب مصرف کننده آن فرآورده ها و فهرست رابطین در معاونت های غذا و دارو ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت اطلاع رسانی به کلیه ذینفعان صورت پذیرد. لازم به ذکر است فایل های بروز رسانی شده براساس تغییرات اعلام شده از معاونت های غذا و داروی سراسر کشور، مجددا ارسال خواهد شد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها