دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱:۲۰
دستورالعمل اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت جهت واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی
دستورالعمل اعطاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت جهت واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی

و احترامأ، به استحضار می رساند براساس تصمیمات متخذه، مقرر گردیده است از منابع این بانک جهت تأمین مالی کوتاه مدت واردات دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا به مقصد سرزمین اصلی در قالب سپرده گذاری شش ماهه نزد أن بانک جهت اعتلاء تسهیلات ارزی کوتاه مدت به متقاضیان استفاده از تسهیلات مذکور، در چارچوب دستورالعمل پیوست و با رعایت موارد ذیل استفاده گردد

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها