یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰:۰۸
ابطال ثبت سفارش های داروهای فوریتی مربوط به سال 96
ابطال ثبت سفارش های داروهای فوریتی مربوط به سال 96

احتراما با توجه به درخواست های متعدد مبنی بر تمدید IRC داروهای فوریتی که در سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده اند بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه ثبت سفارش های مذکور باطل اعلام شده و مجوز ترخیص برای این اقلام صادر نخواهد شد. بدیهی است واردات داروهای فوریتی فقط در بازه زمانی تعیین شده هنگام تایید IRC موقت امکان پذیر است و این اداره کل هیچ مسئولیتی در برابر ورود محموله های دارویی به گمرک بعد از انقضای IRC و ثبت سفارش مربوطه نخواهد داشت.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها