یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۶:۱۸
تامین فرآورده های آلرژی
تامین فرآورده های آلرژی

با توجه به درخواست رئیس محترم انجمن آسم و آلرژی ایران و کمیته تخصصی فرآورده های آلرژی در مورد تقاضا و تامین فرآورده های آلرژی / عصاره های آلرژن (تشخیصی و درمانی گروه های گیاهی، حیوانی، غذایی، دارویی و کنترل) دستور فرمایید مطابق ضوابط مندرج در تارنمای سازمان درخواست آن شرکت به همراه مدارک لازم در اسرع وقت به این اداره کل ارسال شود. بدیهی است درخواست ثبت فرآورده های مذکور به ترتیب وصول در اولویت بررسی قرار می گیرد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها