یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۱۲:۰۸
مکاتبه انجمن نیشابور با انجمن داروسازان ایران
مکاتبه انجمن نیشابور با انجمن داروسازان ایران

با سلام و احترام
متاسفانه مدتی است مقامات وزارت بهداشت در رابطه با تولید کنندگان ، عرضه کننده گان و داروخانه ها بعنوان متولیان ارائه خدمات دارویی در کشور تصمیمات نادرست و بی منطق اتخاذ می کنند و با بخش نامه های دستوری انتظار دارند از محل درآمد های این مجموعه ها برای تداوم ارائه خدمات دارویی هزینه گردد. در شرایط عدم کنترل قیمت ارز و عدم تخصیص ارز دولتی در موقع مناسيب شوربختانه شاهد کسری روز افزون دارو هستیم که خبر از آینده ای دردناک برای تامین داروی بیماران می دهد. در این شرایط تولید کننده گان ترجیح می دهند داروی خود را در کشور های همسایه بفروش برسانند ؛ اما با فروش در داخل متضرر نگردند مراتب جهت اطلاع جناب عالی و آگاه سازی مسئولین از بحران پیش رو حضورتان اعلام میگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها