سه‌شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۵۱:۵۱
در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع
در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع

با احترام، پیرو نامه شماره ۱۳۳۵۰۶ مورخ ۹۷
/ ۷ / ۲۳ و ۱۴۸۹۷۷ مورخ ۹۷
/ ۸ / ۱۵ موضوع در خواست ریاست محترم انجمن صنفی داروسازان ایران در رابطه با مشکلات متعدد داروخانه های بخش خصوصی با شرکت های توزیع، خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی در ارسال پاسخ تسریع گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها