1398-05-15 12:55:00
دومین کنگره آسیایی اروپایی فارماکواپیدمیولوژی
دومین کنگره آسیایی اروپایی فارماکواپیدمیولوژی

با احترام، به استحضار می رساند، دومین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ آبان ماه سالجاری با حمایت سازمان غذا و دارو، توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانشکده داروسازی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی مرتبط و انجمن علمی اقتصاد و مدیریت دارو برگزار خواهد شد.

دریافت فایل

آخرین اخبار