1398-09-27 13:23:00
پیرو تصویب دستورالعمل فرآورده نهایی داروی سنتی زالوی طبی- ابلاغ روش معدوم کردن زالوی مصرف شده در مرکز درمانی قبل از امحا
پیرو تصویب دستورالعمل فرآورده نهایی داروی سنتی زالوی طبی- ابلاغ روش معدوم کردن زالوی مصرف شده در مرکز درمانی قبل از امحا

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی فرآورده نهایی داروی سنتی زالوی طبی" (مندرج در تارنمای سازمان تصویر پیوست) به اطلاع می رساند مطابق مقررات و ضوابط جاری برای بسته بندی زالوی طبی به منظور استفا در زالو درمانی توسط این اداره کل مجوز صادر می شود و همانگونه که مستحضر می باشید صرفا استفاده فرآورده دارای مجوز از سازمان غذا و دارو در درمان مجاز است.
لذا به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی جمع آوری و امحای نامناسب زالوهای مصرف شده به استحضا می رساند مطابق بند "و-۱" دستورالعمل مذکور، روش معدوم کردن زالوی مصرف شده در مرکز درمانی قبل امحا به یکی از دو روش زیر می باشد:

دریافت فایل

آخرین اخبار