1400-06-14 13:22:00
سه چالش بزرگ سازمان غذا و دارو با داروسازان
سه چالش بزرگ سازمان غذا و دارو با داروسازان

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در رابطه با چالش های سازمان غذا و دارو با داروسازان گفت: در دولت گذشته بخصوص در دو سال اخیر وزارت بهداشت در مقابله با کرونا دچار سردرگمی عجیبی گردید و به نوعی باید گفت که کلیه امورات دیگر تحت تاثیر آن قرار گرفت.
سازمان غذا ودارو نیز که وظیفه مهم تامین دارو های کرونا را عهده دار بود قبلا در تهیه داروهای عمومی و بیماران خاص بقدر کافی با مشکل مواجه گردیده بود و حال با در اولویت قرار گرفتن تهیه داروهای کرونا و مخصوصا واکسن، با چالش های جدید مواجه شد.

در این مدت عملکرد سازمان غذا ودارو بدلیل عدم توان جوابگویی به احتیاجات جامعه بشدت در مقابل دیدگان منتقدان قرار گرفت که در بعد حرفه ای در مواجهه با داروسازان، سه چالش مهم آن موضوع آئین نامه داروخانه ها، تعرفه و اجرای طرح نسخه نویسی الکتونیک بود

اولی و دومی با رای دیوان عدالت اداری مواجه شده بود و سومی نیاز به ورود قدرتمند وزارت بهداشت جهت تامین هزینه داروخانه ها و ایجاد بستر مناسب برای اجرا داشت.

در مورد تعرفه های داروسازان یاری نمایندگان محترم داروساز مجلس، همکاری سازمان و نظام پزشکی و پیگیری چندین ساله انجمن داروسازان ایران سبب شد که موضوع در بودجه سال جاری دیده شد

در اجرای طرح الکترونیک، به علت عدم همکاری بیمه ها بخصوص سازمان تامین اجتماعی و عدم پیگیری مصمم وزارت بهداشت و  سازمان غذاو دارو، داروسازان قربانی گردیدند.

در رابطه با آئین نامه باید بگوییم که قبلا بمدت دو سه سال سازمان غذاودارو همگام با انجمن داروسازان در جهت اعتراض به رای دیوان فعالیت می کرد و وکیل سازمان دائم پی گیر بود ولی یکباره در پشت در های بسته بمدت ۱۸ماه بدون کوچکترین اطلاع رسانی نشستند و آئین نامه تدوین کردند و تمام آنچه را که تا قبل از آن با کارشناسان انجمن بررسی کرده بودند را دور انداخته و بنا به گفته خودشان در دایره حقوقی وزارت بهداشت، آئین نامه ای بیرون دادند که یک اشتباه جبران ناپذیر است

اینکه ادعا میکنند به نفع جوانان این کار را کرده اند یک دروغ بزرگ است اتفاقا جوانان داروساز و مسئولین فنی قربانیان نهایی این آئین نامه هستند

پیشنهادات انجمن در مسیر ایجاد اشتغال برای داروسازان و حمایت از مسئولین فنی و فارغ التحصیلان بود اما با رویه درست وکارشناسی ،
اما الان متاسفانه با اجرای این آئین نامه بتدریج دفتر داروخانه داری بخش خصوصی برچیده خواهد شد و همین عزیزان جوان را به کار اما با شرایط خودشان خواهند فرستاد

آخرین اخبار