1400-06-14 13:30:00
انتظارات انجمن داروسازان از وزیر بهداشت جدید
انتظارات انجمن داروسازان از وزیر بهداشت جدید

محمدباقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان ایران در رابطه با انتظارات این انجمن از وزیر بهداشت جدید گفت: از دولت جدید انتظار این است در اولویت اول به وضعیت واکسیناسیون سروسامان بدهند تا به حد وفور تهیه کنند. رعایت و ایجاد انضباط در پروتکل های پیشگیری بسیار مهم است. با مردم و تشکل ها و نهادهای اجتماعی شفاف برخورد کنند.

الان ضعف مدیریت و عدم اعتنا به نظر کارشناسان را در کرونا و تامین داروهای لازم نظیر سرم ها وغیره، بی نظمی در واکسیناسیون، بی نظمی در تامین واکسن وبه هم خوردن فاصله های نوبت های اول ودوم را به وضوح مشاهده میکنیم

پشت در های بسته تصمیم نگیرند و به نظر کارشناسان اهمیت بدهند.

در ابتدای شروع کار وزارت آقای دکتر نمکی، تشکیل جلسات با مسئولین انجمن ها  نوید شروعی نو را می داد اما افسوس که ادامه نیافت تا اثرات را ببینیم شاید هم شیوع بیماری کرونا داستان را تغییر داد.

تبعیض را در کلیه عرصه هابزدایند و وضعیت بیمه ها را سرو سامان بیشتری بدهند

امیدوارم آقای وزیر جدید جلسات با انجمن ایران و سندیکای تولید و توزیع و واردات…  را ادامه دهند تا از نزدیک در جریان مشکلات قرار گیرند

ما به عنوان انجمن داروسازان ایران آماده هرگونه همکاری در جهت دسترسی آسان و مطلوب مردم عزیز به دارو هستیم، ارتقا بیشتر خدمات داروسازان در دستور کار قرار دارد؛ ضمن اینکه بسیاری از مطالبات به حق داروسازان بی جواب مانده است.

بیش از ۵۰درصد داروی کشور در داروخانه های دولتی و دانشگاهی و‌کمتر از ۵۰درصد باقیمانده در بیش از ۱۳۰۰۰داروخانه بخش خصوصی توزیع می شود. واقعیت این است که هیچ بهانه و توجیهی برای ادامه این رویه مورد قبول نیست جز ادامه یک بی عدالتی آشکار.

هم اکنون کلیه داروخانه ها مجهز به نرم افزار و ارائه خدمات الکترونیک هستند و سامانه تی تک امکان رهگیری کلیه داروها را فراهم آورده به شرطی که این سامانه مانند سامانه  hix در نیمه راه نماند. با این ابزارها باید کاری کرد که از ظرفیت داروخانه های بخش خصوصی بیش از پیش بهره برداری شود، نه اینکه بازار دارویی کشور به سمت داروخانه های دولتی و دانشگاهی هدایت شود.

آخرین اخبار