1397-12-08 11:16:00
حتی یک روز هم دارو کمیاب نمي‌شود
روز گذشته وزير بهداشت به مردم قول داد حتی یک روز هم دارو کمیاب نشود. او در حالي اين سخنان را مطرح كرد كه حتي كشورهاي توسعه‌يافته نيز گاهي با كمبود دارو مواجه مي‌شوند و برخي از كارشناسان معتقد هستند نمي‌‌توان هرگز با اطمينان درباره اين موضوع سخن گفت.
2019-01-13 17:46:27
اطلاعيه
فراخوان ثبت نام بیمه درمان تکمیلی سراسر کشور در سال ۱۳۹۷ اعضاء انجمن های داروسازان (صنفی - علمی - بالینی ) سراسر کشور موسسین و مسئولین محترم فنی داروخانه ها و شرکت های دارویی در سراسر کشور دانشجویان ۱۴۰ واحدی داروسازی در سراسر کشور پرسنل شاغل در داروخانه های سراسر کشور
آخرین اخبار